22

rokov na trhu

145

tržby spoločnosti

112

počet odberných miest elektriny

3800

ročný objem upravených odpadových vôd

Spoločnosť je súčasťou skupiny OMNIA Holding

Profil spoločnosti
KLF ENERGETIKA, a. s.

Spoločnosť KLF-ENERGETIKA, a. s. bola založená zakladateľskou listinou dňa 19.júna 2001 a 13. augusta toho istého roka bola zapísaná do obchodného registra. 

Vznikla ako jedna z nástupníckych spoločností bývalej KLF ZVL v Kysuckom Novom Meste. Je súčasťou skupiny OMNIA Holding zameranej najmä na výrobu ložiskových komponentov a špeciálnych výkovkov pre strojársky priemysel. 

Jedným z úspešných projektov a zároveň míľnikov bolo založenie spoločného podniku s partnerom ČEZ ESCO. Cieľom bolo zvýšenie kvality distribuovanej elektriny  a v roku 2019 bola vybudovaná nová rozvodňa 110/22 kV pre kysucký priemyselný areál.

Medzi najvýznamnejšie obchodné aktivity našej spoločnosti patria:

dodávka elektriny, distribúcia elektriny

dodávka plynu, distribúcia plynu

licencia a povolenie na prevádzkovanie dopravy na železničnej dráhe

podnikanie v oblasti nakladania s nebezpečným odpadom

montáž, oprava a údržba el. zariadení- objekty bez nebezpečenstva výbuchu a s nebezpečenstvom výbuchu, zariadenia s napätím nad 1000V s obmedzením 100 kV

vodohospodár, úprava vody a obsluha vodovodných zariadení

zámočnícke, murárske, tesárske práce

dodávka a zabezpečenie recirkulácie chladiacej vody

dodávka elektriny, distribúcia elektriny

Kariéra